Wymiar Serca

W starożytności serce określane było jako siedziba duszy, a wibracja miłości jako świadomość, która tworzy i jest źródłem wszelkiego tworzenia.