Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy, w istocie jest nie tylko współuczestnikiem życia na Ziemi, ale również twórcą swojego świata za pomocą swoich myśli, emocji i działań jakie podejmuje. Nastawienie i myśli odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym życiu, bo nie tylko sterują naszymi marzeniami i realiami, ale również mają bezpośredni wpływ na nasze ciało.

Myśli i przekonania to filtry przez które postrzegamy i interpretujemy rzeczywistość, a emocje to odczucia, jakie w nas się pojawiają na skutek tej interpretacji. Myśli i emocje są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują, bo myśli wpływają na nasze emocje, a emocje wpływają na myśli. Gdy nasze myśli są pozytywne i przepełnia nas radość, jesteśmy rozluźnieni i w harmonii, a nasze ciało produkuje hormon młodości, który wpływa na komórki regeneracyjnie i leczniczo. Z kolei gdy żyjemy w ciągłym niepokoju, strachu, smutku czy złości, ciało reaguje napięciem i zwiększoną aktywacją układu nerwowego, podnosi poziom hormonu stresu hamując hormon młodości, co niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i ogólną jakość życia. Ważne jest, aby być świadomym swoich myśli i emocji oraz umieć je rozpoznawać i nazywać, ponieważ to może pomóc lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby, a także lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami.

Dorosły człowiek każdego dnia ma od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy myśli dziennie. Dotyczą one różnych spraw, od bieżących zadań i problemów po refleksje na temat przeszłości czy plany na przyszłość. W znacznej większości powtarzają się one każdego dnia, tworząc pewnego rodzaju rutynę. Badania nad ludzką psychiką sugerują, że znaczna część tych myśli, nawet około 80%, to myśli związane ze zmartwieniem, obawami czy krytykowaniem siebie i innych. W dzisiejszym świecie tempo życia jest szybkie, a stres i presja są powszechne, przy tym często zapominamy o zadbaniu o naszą sferę emocjonalną i nie zwracamy uwagi jakimi emocjami karmimy się. Więc od czasu do czasu warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, jakie myśli i emocje towarzyszą nam na co dzień. Świadomość własnych emocji i umiejętność radzenia sobie z nimi może pomóc nam lepiej zrozumieć siebie i innych, poprawić jakość naszego życia oraz osiągnąć większe poczucie spełnienia i szczęścia.

Rozwijając temat świadomości emocjonalnej warto przyjrzeć się podstawowym emocjom, które odgrywają kluczową rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu.

  • Radość to uczucie przyjemności, zadowolenia i entuzjazmu, które towarzyszy nam w sytuacjach, które postrzegamy jako pozytywne, satysfakcjonujące lub spełniające. Radość pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, motywację oraz sposób postrzegania świata.
  • Smutek jest to uczucie utraty, żalu i przygnębienia, które pojawia się w odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, takie jak straty, rozstania czy niepowodzenia. Smutek może prowadzić do refleksji nad własnym życiem i pomaga nam przejść przez trudne doświadczenia.
  • Złość jest to emocja, która wyraża się poprzez uczucie frustracji, niezadowolenia lub rozczarowania w odpowiedzi na sytuacje, które postrzegamy jako krzywdzące, niesprawiedliwe lub nie do przyjęcia. Jest to naturalna reakcja emocjonalna, która może wystąpić w różnych sytuacjach życiowych, od drobnych frustracji po poważne wydarzenia.
  • Strach jest to uczucie niepokoju, niepewności i obaw, które towarzyszy nam w sytuacjach, które postrzegamy jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa lub przetrwania. Strach zwiększa naszą czujność i mobilizuje nas do działania w obliczu zagrożeń.
  • Wstyd to kolejna podstawowa emocja, która pojawia się w momencie, gdy czujemy się upokorzeni lub winni, i często prowadzi do chęci ukrycia się lub unikania spojrzenia innych ludzi.

Zauważ jakim emocjom pozwalasz w sobie żyć. Utrzymująca się emocja kształtuje nasz nastrój, który z kolei wpływa na nasze postrzeganie świata, nasze myśli i zachowanie.

„Ludzki umysł jest jak ogród, który można uprawiać w sposób inteligentny lub pozwolić, żeby zarastał dzikim zielskiem i chwastami. Cokolwiek uczynimy, wygląd naszego ogrodu ujawni to światu. Kiedy troskliwie go pielęgnujemy, sadząc w nim rośliny, doczekamy się pięknych kwiatów, owoców i warzyw, czyli wszystkiego, co w sposób zamierzony kultywowaliśmy. Jeśli nie posadzimy w nim określonych gatunków nasion, wówczas okoliczne zwierzęta, wiatr oraz inne żywioły tej ziemi sprowadzą do naszego ogrodu przypadkowe nasiona, a te rozrosną się w nim jako chwasty i dziko rosnące zielsko, zabierające naszym cennym uprawom przestrzeń życiową. Jedno jest pewne: ogród zawsze czymś zakwita. Podobnie jak ogrodnik, który troskliwie dba o swój kawałek ziemi, zapobiegając zagnieżdżaniu się na niej chwastów, w taki sam sposób my sami musimy dbać o ogród naszego umysłu, wyrywając z niego negatywne myśli o powszechnym niedostatku i ograniczeniach. Musimy stale podsycać i troskliwie pielęgnować myśli o szczęściu, sukcesie i życiowym celu, jaki mamy przed sobą. Jeśli będziesz stosować tę metodę uprawy, wkrótce okaże się, że jesteś prawdziwym mistrzem. Zrozumiesz, że nie jesteś jedynie ofiarą okoliczności, jakie cię w życiu spotkały, lecz architektem, który owe okoliczności kreuje. Twój charakter kształtowany jest przez myśli, którym nadajesz priorytet. To one tworzą twoje okoliczności życiowe oraz determinują twój ostateczny los.”

2019-2027 Twórczy Umysł™ | Polityka Prywatności i Plików Cookies | Regulamin | email: izabella@tworczyumysl.pl