Historia pokojowych zgromadzeń

„Do chwili obecnej moc tymczasowych projektów dotyczących pokojowych zgromadzeń została dokładnie przebadana w praktyce w ramach ponad 50 projektów demonstracyjnych i cenzurowanych badań naukowych poddanych dokładnej analizie przez niezależnych uczonych na całym świecie. Wyniki wykazały utrzymujący się, pozytywny wpływ na natychmiastową redukcję przestępczości, wojny i terroryzmu średnio o ponad 70 procent. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy grupa ludzi spotyka się z konkretnym zamiarem lub zbiorową świadomością, aby zmienić „coś” lub wywołać wynik, to jeśli włoży w nie energię i emocje pokoju, jedności lub zbiorowości, bez fizycznego robienia czegokolwiek – społeczność może generować zmiany w 70 procentach przypadków.

Aby skwantyfikować wyniki tych badań naukowcy wykorzystują pomiar zwany kompensatorem całkująco-różniczkującym. Celem takiej analizy jest odkrycie korelacji między osobami a zdarzeniami. Na przykład, jeśli spojrzysz na analizę zachowań nałogowego palacza, okaże się, że im więcej taka osoba pali, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju raka płuc. W odniesieniu do projektów dotyczących pokojowych zgromadzeń wynika, że im większa liczba medytujących lub zebranych w celu propagowania pokoju (w połączeniu z czasem, w którym medytują), tym większy wpływ ma zgromadzenie na zmniejszenie liczby przypadków przestępczości i przemocy w społeczeństwie.

Potężnym przykładem jest projekt pokojowy w Libanie, który miał miejsce w sierpniu i wrześniu 1983 r. Skupił grupę medytujących w Jerozolimie, aby wykazać „promieniujący wpływ pokoju”. Chociaż liczba medytujących zmieniała się z upływem czasu, była ona wystarczająco duża, aby osiągnąć efekt super promieniowania dla Izraela i pobliskiego Libanu. Dzieje się tak, gdy grupa wyszkolonych, medytujących osób spotyka się codziennie o tej samej porze, aby stworzyć i promować pozytywny wpływ na społeczeństwo. Wyniki dwumiesięcznego badania wykazały, że w dniach, w których zgromadziło się najwięcej medytujących osób, nastąpiło 76-procentowe zmniejszenie liczby zgonów na wojnie. Inne skutki obejmowały zmniejszenie liczby przestępstw i pożarów, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, zmniejszenie terroryzmu i wzrost gospodarczy. Wyniki zostały następnie powtórzone w siedmiu kolejnych eksperymentach w ciągu dwóch lat w okresie szczytu wojny libańskiej. Wszystko to zostało osiągnięte po prostu poprzez połączenie intencji ludzi mających na celu osiągnięcie pokoju i jedności ze wzniosłymi emocjami miłości i współczucia. To dowodzi jasno, że im bardziej ujednolicona jest świadomość grupy ludzi w stanie podwyższonej energii, tym bardziej może zmienić świadomość i energię innych w sposób nielokalny.

Zespół ekspertów RAND Corporation, uważany za jedną z trzech największych grup badawczych zajmujących się analizą pokojowych zgromadzeń na półkuli zachodniej, zgromadził grupę 8000 (i więcej) przeszkolonych medytujących, polecając im skoncentrować się na pokoju i jedności na świecie w trzech okresach o długości od 8 do 11 dni, w latach 1983 – 1985. Wyniki pokazały, że w tym czasie światowy terroryzm zmniejszył się o 72 procent.

Czy wyobrażasz sobie wyniki i pozytywne efekty, a także szybkość, z jaką mogłyby się pojawiać, jeśli ten rodzaj medytacji i uważność byłaby częścią programu nauczania? W  jeszcze innym badaniu, tym razem w  Indiach, w  latach od 1987 do 1990 roku, 7000 osób zebrało się, aby skoncentrować się na światowym pokoju. W tym trzyletnim okresie świat był świadkiem niezwykłych przekształceń w światowym pokoju. Zimna wojna się skończyła, mur berliński upadł, wojna irańsko-iracka dobiegła końca, RPA zaczęła zmierzać do zniesienia apartheidu, a ilość ataków terrorystycznych zmalała. Zaskoczyła wszystkich szybkość, z jaką nastąpiły te globalne zmiany, a stało się to w stosunkowo spokojny sposób.

W 1993 r., między 7 czerwca a 30 lipca, około 4000 medytujących zebrało się w Waszyngtonie, w ramach dużego eksperymentu koncentrującego się na pokoju i spójnej energii. Przez pierwsze pięć miesięcy roku przestępczość gwałtowna stale wzrastała, a wkrótce po rozpoczęciu badania zaczęto odnotowywać znaczącą redukcję przemocy (mierzoną przez FBI Uniform Crime Reports), przestępczości i stresu w Waszyngtonie. Wyniki te wskazują, że nawet stosunkowo niewielka grupa ludzi zjednoczonych w miłości i celu może mieć statystycznie istotny wpływ na zróżnicowaną populację. 11 września 2001 r., ze względu na błyskawiczną reakcję globalnych mediów, ludzie na całej planecie poczuli przerażenie, wstrząs, strach i smutek, gdy porwane samoloty wleciały w wieże World Trade Center w Nowym Jorku, Pentagon w Waszyngtonie i pole w pobliżu Shanksville w Pensylwanii. W jednej chwili kolektywna świadomość tego świata została dostrojona do tego wydarzenia. Pojawiły się potężne, wspólne emocje mieszkańców całego globu, kiedy ludzie łączyli się nad wspólną tragedią, kształtowali społeczności i zajmowali się sobą nawzajem. Podczas narastania emocji związanych z wydarzeniami z dnia 9 września 2001 roku naukowcy z Princeton University’s Global Consciousness Project zbierali dane przez internet z ponad 40 urządzeń na całym świecie. Gdy były one pobierane na centralny serwer w Princeton w stanie New Jersey, obserwowali dramatyczne zmiany wzorców w ich generatorach zdarzeń losowych. (Pomyśl o metodzie generowania zdarzeń losowych jako skomputeryzowanych rzutach monetą, która polega na pomiarze wyników mówiących, czy wypadł orzeł czy reszka, lub też zero czy jedynka, co oznacza, że według statystyk wynik powinien wynieść około 50/50). Dramatyczne zmiany wzorów zaraz po tym wydarzeniu spowodowały, że naukowcy byli zmuszeni do stwierdzenia, że zbiorowa reakcja emocjonalna była tak silna, iż dało się ją zmierzyć w polu magnetycznym Ziemi.

Wszystkie te badania wskazują na to, że istnieją znaczące dowody pokazujące, że medytacje grupowe gromadzące wystarczającą liczbę uczestników, z wykwalifikowanymi medytatorami, którzy zmieniają emocje i energię, mogą wpływać i tworzyć nielokalne, mierzalne skutki dla pokoju i globalnej spójności. Jeśli te projekty na rzecz pokoju stanowią siłę zgodności w całym społeczeństwie, czy istnieją siły antytetyczne, które mogłyby działać przeciwko ludziom, aby wytworzyć niespójność?”

 

Dr Joe Dispenza „Twoje nadprzyrodzone zdolności. Sprawdź jak wiele potrafisz.”