Kreowanie rzeczywistości

„Jeśli w Twojej duszy pojawiło się pragnienie to znaczy, że ten wszechświat posiada zasoby, aby to pragnienie zostało zrealizowane. Gdy pojawia się cel, pojawia się również sposób na jego osiągnięcie! Gdy świat się budzi, ludzie zaczynają budzić się do swojego autentycznego ja, do swojego celu życiowego, do praw wszechświata i do faktu, że mamy moc tworzenia naszej własnej rzeczywistości.”

Wydaje nam się, że jesteśmy nikim istotnym, że nie mamy wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, ale prawda jest zupełnie inna. Nauka już wie, że Wszechświat jest wielkim projektem, a człowiek częścią tego projektu. Wie, że my, ludzie, jesteśmy zamysłem i projektem wyższej inteligencji, na co wskazują badania DNA i RNA człowieka. Każdy z nas jest ważną częścią kosmicznego projektu. 

Nasza dusza rodzi się na Ziemi, bo pragnie wewnętrznego rozwoju i samospełnienia poprzez realizowanie celów i życiowego przeznaczenia. Jej celem jest rozwinięcie wszystkich aspektów osobowości i zespolenia ich z Wyższym Ja. Dlatego niezwykle ważne jest, aby podążać za głosem tego, co nas interesuje i pasjonuje, bo poprzez te rzeczy, które lubimy robić nasze Wyższe Ja ujawnia cel naszego istnienia. Jeśli nie będziemy skupieni na sobie, na swoich wartościach, w które wierzymy, na misji jaką mamy do wykonania, na naszym powołaniu, wówczas doświadczymy wielkiej pustki. Wiele osób odmawia sobie radości kierując się poczuciem obowiązku, chęcią zadowolenia innych i przekonaniem, że są niewolnikami określonych układów i sytuacji. Zapominając, że jeśli coś nie jest dobre dla nas, to nie przyniesie to też szczęścia innym ludziom i Ziemi.

Aby być na prawdę szczęśliwym trzeba uświadomić sobie swój wyjątkowy potencjał i żyć w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Ludzie, którym udało się odkryć swoje powołanie robią to, co kochają, co przynosi im wewnętrzną satysfakcję i niezależność finansową oraz dobro innym. Wskazówką, że jesteśmy na odpowiedniej drodze jest inspiracja, radość z tego, co się robi i dobre relacje z innymi.

Nasza wiara, przekonania i podświadome programy są jak wewnętrzna mapa GPS, za pośrednictwem której poruszamy się po tej rzeczywistości. Jedną z naszych podstawowych potrzeb jest to, aby ta nasza wewnętrzna mapa pokrywała się z prawdą, bo wtedy trafiamy do tych miejsc w życiu, do których chcemy trafić, jesteśmy szczęśliwi, mamy głębokie poczucie bezpieczeństwa i uczucie skuteczności w życiu.

Jeśli ta wewnętrzna mapa rzeczywistości nie pokrywa się z realiami, wtedy w człowieku rodzi się jeden z największych leków i niepokoju, że w życiu coś nie działa. Taki człowiek poruszając się taką mapą nie jest w stanie trafić do tych miejsc, do których chciałby trafić. Mapa nie jest skuteczna, bo są zakłamane  przekonania i wiara, co leży u podstawy egzystencjonalnego bólu. Im bardziej wewnętrzna mapa odbiega od prawdy, tym większy jest ból psychiczny. 

Wszystkie sytuacje, które doświadczamy są odbiciem naszego wnętrza, tak jakby rzeczywistość była naszym lustrem. Tworzymy je naszą energią, czyli myślami, emocjami i działaniem! To, na czym się koncentrujemy i o czym często myślimy, staje się częścią wewnętrznego życia, a co za tym idzie zewnętrzną rzeczywistością. Stan naszego ciała, duchowy i fizyczny stan naszego zdrowia, relacje z bliskimi osobami, z ludźmi i otaczającym nas światem, praca, sytuacja materialna – wszystko to jest odzwierciedleniem i transformacją naszych dotychczasowych myśli, uczuć i emocji.

Aby osiągnąć dobre samopoczucie kluczowe jest pozytywne nastawienie do życia, bo ono determinuje, w jaki sposób postrzegamy każdy obszar naszego życia oraz, co i w jaki sposób będziemy robili w każdym z nich. 

By wprowadzić do swojego życia korzystne zmiany powinniśmy poznać swoje potrzeby, marzenia i pragnienia, które wynikają z różnych sfer życia oraz zadbać o balans i równowagę w życiu.

Zaniedbania lub uwydatnianie którejś ze sfery życia spowoduje nierównowagę pomiędzy nimi, co w konsekwencji odczujemy jako złe samopoczucie, brak szczęścia i brak wysokiej jakości życia, a z drugiej strony będzie to wpływało na pozostałe obszary. 

Harmonia różnych sfer życia to rozwój naszej osobowości. Zablokowane sfery życia są zewnętrznymi czynnikami, które odzwierciedlają nasze wewnętrzne ja. 

Można wyróżnić dwa rodzaje aktywności: działania wynikające z poczucia obowiązku i nie przyczyniające się do szczęścia oraz impulsy pochodzące od duszy, która zawsze ma na celu nasze dobro. 

Naszym centralnym systemem zarządzania różnymi sferami życia powinna być duchowość, ponieważ tworzenie rzeczywistości połączone jest z naszą duszą. Umysł i ego sam z siebie nie jest w stanie stworzyć nic nowego bez koherencji z sercem.  Może jedynie zbudować nową wersję z czegoś starego, czyli realizować odziedziczone przekonania i podświadome programy. Na drodze życia bez prowadzenia duszy powstaje niepewność i przygnębienie. Mogłoby Ci się wydawać, że robimy właściwie, ale w głębi siebie będziemy czuć, że wcale nie.

Często porównujemy się z innymi i stosujemy kryteria ustalone przez społeczeństwo. Jednak ważne jest, aby cel, aspiracje, marzenia, intencja, które sobie wyznaczasz były Twoje. Ludzie, którym zależy przede wszystkim na osiągnięciach i bogactwie, są mniej szczęśliwi, ponieważ szczęście w rzeczywistości pochodzi z naszego wnętrza i nie możemy go znaleźć, naginając świat do celów ego. Jeśli nasza energia skupiać się będzie na osiągnięciu dóbr materialnych, to w ten sposób uzależnimy się od nich i staniemy się niewolnikami pieniędzy, i rzeczy. Tymczasem energia zasila tych którzy korzystają z intuicji, czynią dobro i czerpią radość z życia.

Jeśli chcemy stworzyć coś fajnego w swoim życiu to naszą motywacją powinna być radość, a intencja i wizja powinna płynąć z serca, bo ono jest obfite, pozbawione braków i negatywnego zaprogramowania. Kiedy serce napełnia się radością i przejmuje dowodzenie to umysł porządkuje się, uspokaja, przestaje być nakręcony i żyć w lęku, pojawia się spokój – to jest zdrowe ego.

Przed rozpoczęciem drogi niezbędne jest stworzyć obraz celu i odczuć go na poziomie duszy i ciała oraz zobaczyć, co jest niezbędne w zrealizowaniu go. Zobacz czy ten obraz jest żywy czy martwy. Martwy obraz spowoduje dyskomfort, uczucie wyczerpania sił i braku działania. Osiągnięcie takiego celu będzie trudne i nic dobrego nie przyniesie. Obraz żywy na poziomie ducha daje przepływ sił i uczucie lekkości, na poziomie ciała z powoduje dobre napięcie mięśniowe i lekkie pobudzenie narządów ruchu. Jeśli na tych poziomach reakcja jest żywa i pozytywna, to wszystko się skończy powodzeniem.

Cel powinien wzmocnić nas wyzwalając tylko pozytywny rezonans na wszystkich poziomach. Dla osiągnięcia takiego celu w odpowiednim czasie otwierają się nam niezbędne zasoby.

2019-2027 Twórczy Umysł™ | Polityka Prywatności i Plików Cookies | Regulamin | email: izabella@tworczyumysl.pl