Jesteś wszechświatem i od tego trzeba zacząć!

„Poznając otaczający nasz Świat Rzeczywistości, wcześniej czy później dochodzimy do jasnego zrozumienia tego, że poznajemy samych siebie, bowiem nasze istnienie w Świecie Rzeczywistości jest nieodłączną częścią nas samych.”  Wedy

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy doszli do przekonania, że Wszechświat jest energią, która posiada własną świadomość. To, co my nazywamy Bogiem, Wyższą Inteligencją, Stwórcą, naukowcy nazywają to fizyczną próżnią, polem, matrycą energetyczną. Ta energia jest pierwotnym Źródłem, jest podstawą życia i właśnie to pierwotne Źródło znajduje się wewnątrz nas i tworzy nasz los.

Naukowcy odkryli, że atomy, które dają początek życiu fizycznemu składają się z jądra otoczonego polem zawierającym jeden lub więcej elektronów. To pole jest tak duże w porównaniu z maleńkimi elektronami, że składa się w 99.999% z pustej przestrzeni. Ta przestrzeń tak naprawdę nie jest pusta, bo składa się ona z szerokiego wachlarza częstotliwości, które łączą się w niewidoczne dla ludzkiego oka pole informacji. Wszystko w znanym nam Wszechświecie składa się w 99.999% z informacji. Co ciekawe, było to już wiadome za czasów starożytnych. 

Ten materialny Wszechświat, w którym istniejemy, powstał z oktaw światła. Oktawy światła rozkładają się na oktawy świadomości i rzeczywistości, są one wzajemnie zależne i tworzą pewien ekosystem. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest splątane ze sobą energią i choć tej energii nie możemy poczuć, to jest ona fundamentem wszelkiego życia. Można powiedzieć, że żyjemy w rozległym morzu elektryczności, w którym każdy z nas jest zanurzony i z którego jesteśmy ukształtowani. Nasz ludzki genotyp jest dopasowany do naszego Wszechświata atomowo, a do Ziemi chemicznie. Tak jak, w każdej komórce ciała ludzkiego zakodowana jest na poziomie genetycznym informacja o całym organizmie, tak w każdym człowieku zawarta jest informacja o całym Wszechświecie, częścią którego on jest. 

Wszystko co istnieje we Wszechświecie jest jedną, wielką całością, makrokosmosem, który znajduje odbicie w najmniejszej cząstce, w mikrokosmosie. Całe stworzenie jest w nas i wokoło nas. Każdy element struktury może wpływać na jej całość, bo nasza świadomość i energia Wszechświata oddziałują na siebie wzajemnie. W miarę jak zmienia się nasza świadomość, zmienia się też nasz świat. I gdzieś w głębi tej olbrzymiej rzeczywistości, istniejesz tu, jako integralna część, zajmując w niej wyjątkowe miejsce, spleciony z tym morzem energii. Ta rzeczywistość nie istnieje bez Ciebie, ani Ty nie istniejesz bez niej. 

 

 

Czasami wydaje nam się, że jesteśmy nikim istotnym, a fakt że jesteśmy częścią kosmicznego projektu wydaje nam się oderwany od rzeczywistości. Taki obraz patrzenia na życie podsuwa nam nasze ego, bo ono karmi nas iluzją i to jest jedna z jego cech charakterystycznych.

Zachęcam Cię teraz, byś wzięła/wziął notatnik i długopis, i zastanowił/a się nad swoimi przekonaniami na temat tego kim jesteś i jakim miejscem jest dla Ciebie Wszechświat, Ziemia. 

  • Kim jesteś?
  • Po co istniejesz? Do czego zostałaś/łeś stworzona/y? 
  • W jakim celu się urodziłaś/łeś? 
  • Jaki jest najważniejszy cel Twojego życia? 
  • Co myślisz o świecie, który Cię otacza? Czujesz, że jest to przyjazne i bezpieczne miejsce? Obfite? Czy może przeciwnie? 
  • Jak widzisz swoją przyszłość? Czy są to myśli katastroficzne, pełne zniechęcenia i krytyki, czy są to myśli optymistyczne i pełne nadziei?

Zapisz sobie te pytania oraz wypisz odpowiedzi, które przyjdą Ci do głowy. To są kluczowe pytania, które dadzą Ci one wgląd w to jakie są twoje “filtry”, przez które postrzegasz siebie w świecie i sam świat. Przyjrzyj się, czy to w jaki sposób myślisz jest konstruktywne i Tobie służy? Są to Twoje fundamentalne przekonania i im trzeba przyjrzeć się w pierwszej kolejności. Ty, twoja wyobraźnia i postrzeganie stanowią korzenie twojej rzeczywistości – pamiętaj o tym. 

 

2019-2027 Twórczy Umysł™ | Polityka Prywatności i Plików Cookies | Regulamin | email: izabella@tworczyumysl.pl