Jesteś wszechświatem i od tego trzeba zacząć!

„Poznając otaczający nasz Świat Rzeczywistości, wcześniej czy później dochodzimy do jasnego zrozumienia tego, że poznajemy samych siebie, bowiem nasze istnienie w Świecie Rzeczywistości jest nieodłączną częścią nas samych.” Słowiańsko – Aryjskie Wedy

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy doszli do przekonania, że Wszechświat jest energią, która posiada własną świadomość. To, co my nazywamy Bogiem, Wyższą Inteligencją, Stwórcą, naukowcy nazywają to fizyczną próżnią, polem, matrycą energetyczną. Ta energia jest pierwotnym Źródłem, jest podstawą życia i właśnie to pierwotne Źródło znajduje się wewnątrz nas i tworzy nasz los. Naukowcy odkryli, że atomy, które dają początek życiu fizycznemu składają się z jądra otoczonego polem zawierającym jeden lub więcej elektronów. To pole jest tak duże w porównaniu z maleńkimi elektronami, że składa się w 99.999999999999% z pustej przestrzeni. Ta przestrzeń tak naprawdę nie jest pusta, bo składa się ona z szerokiego wachlarza częstotliwości, które łączą się w niewidoczne pole informacji. Wszystko w znanym nam Wszechświecie składa się w 99.999999999999% z informacji. Co ciekawe, było to już wiadome za czasów starożytnych. Ten materialny Wszechświat powstał z oktaw światła, które rozkłada się na oktawy świadomości i rzeczywistości, są one wzajemnie zależne i tworzą pewien ekosystem. Ta energia spleciona jest ze świadomością zarówno w skali personalnej, jak i kosmicznej. Każdy Wszechświat, Galaktyka, Gwiazda, Planeta i Dusza są boskim planem – porządkiem i grą – systemem zarazem, gdzie panują zasady i reguły.

Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest splątane ze sobą energią i choć tej energii nie możemy poczuć, to jest ona fundamentem wszelkiego życia. Energia ta jest w ruchu i ma swoją częstotliwość. Jest to rozległe morze elektryczności, w którym każdy z nas jest zanurzony i z którego jesteśmy ukształtowani. Nasz ludzki genotyp jest dopasowany do naszego Wszechświata atomowo, a do Ziemi chemicznie. Tak jak, w każdej komórce ciała ludzkiego zakodowana jest na poziomie genetycznym informacja o całym organizmie, tak w każdym człowieku zawarta jest informacja o całym Wszechświecie, częścią którego on jest. Wszystko co istnieje we Wszechświecie jest jedną, wielką całością, makrokosmosem, który znajduje odbicie w najmniejszej cząstce, w mikrokosmosie. Całe stworzenie jest w nas i wokoło nas. Każdy element struktury może wpływać na jej całość, bo nasza świadomość i energia Wszechświata oddziałują na siebie wzajemnie. W miarę jak zmienia się nasza świadomość, zmienia się nasz świat. I gdzieś w głębi tej olbrzymiej rzeczywistości, istniejesz tu, jako integralna część, zajmując w niej wyjątkowe miejsce, spleciony z tym morzem energii. Ta rzeczywistość nie istnieje bez Ciebie, ani Ty nie istniejesz bez niej.

Zastanów się nas swoimi przekonaniami na temat tego jakim miejscem jest dla Ciebie Wszechświat. Czujesz, że jest to bezpieczne miejsce? Obfite? Czy może przeciwnie? Co czujesz? Dobrze się zastanów, bo to są fundamentalne pytania.